Wie ben ik

Beroepsverenigingen

Lena is aangesloten bij een aantal beroepsverenigingen, dat wil zeggen dat je bijna altijd een bepaalde terugbetaling geniet. LET WEL OP dat je bij de zorgverzekering vermeld dat het om een NATUURGENEESKUNDIG CONSULT gaat!

  • Erkend als therapeut bij de Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SBLP), deze organisatie is de voormalige NVPIT Erkenningsnr. 14116101
  • Erkend als therapeut bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Erkenningsnr. 102111R
  • Erkend als therapeut bij de Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging (NCSV). Erkenningsnr. RNCSV-255-0067
  • Erkend als therapeut bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), Ingeschreven onder nummer: 11686
  • Over SCAG
    • De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) – opgericht in 2016 - is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht.

Veel zorgverzekeraars vergoeden de individuele therapiesessies geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende pakketten. De lijst van zorgverzekeringen die een deel van de kosten vergoeden is hier te downloaden. Soms kan ook een vergoeding worden verkregen door zorgverzekeraars die niet op de lijst voorkomen. Een verzoek hiertoe kunt u bij de verzekering indienen met dit formulier.

De vergoeding is uiteraard afhankelijk van de door de verzekerde afgesloten aanvullende verzekering. Kijk in elk geval uw polis erop na.

Particulieren tarieven

Een individuele sessie duurt 75 minuten en kost € 80,-. Deze valt geheel of gedeeltelijk onder de vergoedingen van de zorgverzekering.

Een individuele sessie Cranio-Sacraal voor koppels duurt 2x 45’ en kost €150,- Deze valt geheel of gedeeltelijk onder de vergoedingen van de zorgverzekering.

Vergoedingen door zorgverzekeraars

De behandelingen door therapeuten die bij de SBLP-NSCV zijn geregistreerd worden door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende polis. Niet alle zorgverzekeraars geven deze vergoeding, en ook is de hoogte van deze vergoeding niet gelijk. Vaak is dit afhankelijk van de soort aanvullende polis van de verzekerde.

Voor alle zorgverzekeraars geldt dat vergoeding alleen mogelijk is voor individuele therapeutische sessies. Andere behandelingen of activiteiten die door een therapeut worden aangeboden, zoals coaching, relatiebegeleiding en cursussen of workshops, vallen niet onder de vergoedingen.

Zakelijke tarieven

Per uur, € 125,- excl. BTW

Relatietherapie duurt 75’ en kost €150

SNS Bank: 92 54 02 044
IBAN: NL02 SNSB 0925 4020 44
BIC: SNSBNL2A
KvK: 14118427 BTW: NL268243426B01