RelatieGroei

Individuele sessie voor koppels

Gedurende relaties en huwelijk doorlopen we verschillende fases. We starten een relatie met de beste bedoelingen. Vanuit verliefdheid vinden we de kwaliteiten van de ander heel aantrekkelijk. Als de verliefdheid minder wordt, kan dat, wat je eerst zo waardeerde in de ander, je zelfs gaan irriteren. Als we op die irritatie naar elkaar gaan reageren, raken we de verbinding en de intimiteit kwijt. Het lukt nooit om die ander te veranderen. Zwijgen komt dan in de plaats van praten. Ieder heeft het gevoel er alleen voor te staan. Je spreekt je verlangen niet meer uit.

Je probeert tevergeefs contact te krijgen, telkens opnieuw. Meer en meer schijnt ieder zijn eigen leven te leiden. Dan vervalt de uitdaging van de relatie in gelatenheid. Intimiteit en seksualiteit is er nauwelijks meer. Er ontstaat een afstand binnen de relatie, die moeilijk overbrugbaar lijkt te zijn.

Voor wie

  • Het kan zijn dat een van beiden zich niet meer prettig voelt in de relatie.
  • Of er is een duidelijk probleem waar jullie steeds tegenaan lopen.
  • Je hoeft in ieder geval geen slechte relatie te hebben om hulp te zoeken.
  • Elke relatie heeft van tijd tot tijd een zetje nodig.
  • Je wil duidelijkheid in je relatie, scheiden of blijven.

Werkwijze
Er wordt ervaringsgericht gewerkt d.m.v. gesprek en beelden (Psychodrama - de Interactiecirkel van Ferdinand Cuvelier). Ieder heeft zijn of haar eigen beeld van de werkelijkheid, dus ook van de relatie. Die beelden verschillen vaak nogal van elkaar, daarmee leren omgaan is een kunst. Het doel is om mensen terug te leren praten en te leren om onvoorwaardelijk naar elkaar te luisteren.

Resultaat
Je creëert samen terug veiligheid, liefde en intimiteit in je relatie.

Begeleiding
Lena De Troch en haar man Marcel van den Boom doen deze begeleiding (relatiegroei) bewust samen. Het voordeel hiervan is de (h)erkenning en ondersteuning die men als cliënt krijgt van een andere vrouw en van een andere man. Hun gezamenlijke achtergrond hierin is de opleiding Relatiebegeleiding voor stellen, Psychodrama, Familie-opstellingen, Avatartrainingen. PersonalColor, Communicatie en conflicthantering.