RelatieGroei

Familieopstelling

Bert Hellinger heeft deze techniek in de laatste twintig jaar in Duitsland ontwikkeld. In de laatste vijf jaar is deze techniek zich wereldwijd aan het verspreiden.

Methodiek
In een Familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij worstelt (familie, relatie, groep, symptoom) en kiest een representant voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. Hij plaatst de representanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte in relatie tot elkaar. Het magische aan dit werk is dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de echte personen. De therapeut werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing voor het probleem te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde opstelling gehaald om dat op hem te laten inwerken en alle emotionele verstrikkingen los te laten.

Familiesystemen, wat is dat?
Elke familie is uniek en reageert op haar eigen wijze. Is daarmee elke persoon verschillend? Het systeem zorgt ervoor dat wat onverwerkt is, zich weer aandient om alsnog verwerkt te kunnen worden, dit kan zelfs een aantal generaties later zijn. Logisch dat de persoon in kwestie zich niet bewust is van wat er speelt.

Hoe werkt het?
Degene die een opstelling laat doen heeft een thema of probleem als uitgangspunt. Deze persoon kiest uit de groep deelnemers voor elk (familie-)lid, dat betrokken is bij het thema,een representant en stelt deze in de ruimte op. De opsteller gaat zitten en is toeschouwer van het geheel. Tijdens de opstelling ligt de regie bij de begeleider. Er ontstaat een spontaan verloop waarbij de begeleider meegaat in datgene wat zich aandient. In de opstelling worden onderlinge posities en het eigen functioneren zichtbaar. Met de informatie van de representanten wordt een oplossing of oplossingsrichting gevonden.

Thema's
Een ieder kan een aspect van zijn leven opstellen om tot nieuwe inzichten te komen. Enkele voorbeelden:

Gevoelens
Angst, verdriet, rusteloosheid, onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, moedeloosheid,geen raad weten.

Relaties
Problematische/onbevredigende relatie, wisselende en/of kortdurende relaties, het ontbreken van een partnerrelatie.

Gezin
Gedragsproblemen, machtsstrijd tussen ouders en/of kinderen, afwezigheid van een ouder door scheiding of overlijden, adoptieproblematiek.

Gezondheid
Slapeloosheid, vermoeidheid, verslaving, ziekte enz.