SPECIALISME

Trauma

Met een trauma wordt in Somatic Experiencing bedoeld: iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen die destijds te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd.

Lichamelijke en psychische symptomen

  • Angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid, nachtmerries.
  • Depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in de spieren
  • Dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens
  • Ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk

Bron: Folder van SomaticExperiencing Nederland 2007