VIER METHODES

Coaching

De coaching is het bewustwordings- en veranderingsproces. Patronen worden helder. De meeste stress ontstaat omdat mensen niet goed kunnen communiceren. De cliënt wordt begeleid om vaste, niet helpende patronen te veranderen.